GEODET Čadca -geodetické práce a služby

 

 

O našej spoločnosti

Sme spoločnosť , ktorá už od roku 1997, poskytuje geodetické služby , ako: GEOMETRICKÉ PLÁNY , VYTYČOVANIE HRANÍC POZEMKOV, STAVIEB... , POREALIZAČNÉ ZAMERIAVANIE INŽINIERSKYCH STAVIEB. Sme naviazaný na popredné projektantské firmy v odbore inžinierských sietí PLYN , KANALIZÁCIA, VODOVOD, KOMUNIKÁCIE.

Rank SKPodpor!
Google PageRank